Om festudlejer

Festudlejer.dk er navnet på  hjemmesiden og bladet for Brancheforeningen Danske Festudlejere. Brancheforeningen Danske Festudlejere (tidligere Danmarks Service Udlejer Forening) blev oprettet i 1971  og består i dag af 62 individuelle, professionelle telt- og serviceudlejere fordelt over hele Kongeriet Danmark.

Ved et klik på danmarkskortet eller se listen findes de serviceudlejere i det valgte område, der er tilknyttet brancheforeningen. Brancheforeningen arbejder for at bedre forhold for kunder, ansatte og branchen som helhed. Foreningen er stærkt engageret i videreuddannelse af medarbejderne, hvilket sker i samarbejde med 3f, HTS, Amu-Nordjylland og Servicefagenes Uddannelses Sekretariat samt ved studieture i ind- og udland. Brancheforeningen er også talerør overfor myndigheder m.m.

Brancheforeningen arbejder for at bedre kvaliteten på udlejningsmateriel, hvilket bl. a. sker gennem fælles indkøb af materiel, tilpasset udlejningsbehovet. Således er meget materiel, forbrugerne kan købe i billigmarkedet af en sådan standard, at det ikke kan bruges til professionel udlejning. Noget af det udbudte ”discount”materiel kan være farligt – og endda ulovligt at anvende. I Danmark findes kun få regler, hvor der i f. eks. Tyskland er krav, der skal opfyldes for udlejningsmateriel.

Brancheforeningen sidder med ved bordet, når f. eks. teltregler tilpasses. Endvidere er brancheforeningen høringspartner og initiativtager ved adskillige myndighedernes opgradering af regler dækkende området. Brancheforeningen sørger for løbende underretning til medlemmer samt Danmarks øvrige registrerede festudlejere gennem bladet Festudlejer.dk

Spørg os
Vi er altid glade for at hjælpe og vejlede Dem… – som medlem af Brancheforeningen Danske Festudlejere er vi specialister på dette område.

Lidt om brancheforeningens historie: i 1971 samledes 16 jyske og fynske serviceudlejere i Esbjerg og stiftede Danmarks Service Udlejer Forening. 10 år senere kom de første sjællandske udlejere til, så det rent faktisk blev en landsdækkende brancheforening.
Siden er navnet ændret til: “Brancheforeningen Danske Festudlejere”, da flere af medlemmerne ikke udlejer service, men f.eks. telte, hoppeborge, toiletter og andre produkter og ydelser til fester.
En del medlemmer har også etableret fysiske forretninger med festartikler, og i løbet af de sidste år har flere også fået en netshop.

Ønsker De at vide mere om brancheforeningen, er De altid velkomen til at tage kontakt til én af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen finder De her >>.